MUNKAVÉDELEM

Az 1993. évi XCIII törvény rendelkezései szerint a munkáltató a szervezett munkavégzés keretein belül, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében köteles munkavédelmi szakképesítésű személyt szerződtetni. A munkavédelmi szakembert az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján meghatározott munkaidőtartamra és képesítési feltételekkel köteles foglalkoztatni.

Cégünk teljes körű munkavédelmi szolgáltatást nyújt a balesetek és foglalkozási ártalmak megelőzése érdekében, továbbá a hatósági ellenőrzések sikeres, bírságmentes lefolytatásáért.

 1. Munkahelyi-, kémia-, biológiai-, rákkeltő kockázatértékelés elkészítése (bejelentési kötelezettség esetén határidőre ezek teljesítése)
 2. Veszélyességi osztályba sorolás
 3. Munkavédelmi oktatás megtartása + tematika elkészítésé
 4. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, munkavédelmi szempontú üzembe helyezés
 5. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
 6. Közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
 7. Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének szabályozása
 8. Veszélyes anyagok vonatkozásában biztonsági adatlapok beszerzése, nyilvántartás készítése
 9. Expozíció nyilvántartás
 10. Közreműködés mentési terv elkészítésében
 11. A megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 12. Munkabalesetek kivizsgálása
 13. Biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése továbbá építési területen koordinátori pozíció ellátása
 14. Elsősegélynyújtó tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása
 15. Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendjének meghatározása
 16. Munkaterület/munkavállalók folyamatos ellenőrzésé
 17. Szakmai képviselet az ellenőrző hatóság felé