MŰSZAKI FELÜGYELET, SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLAT

A garancia, illetve szavatosság kezelése érdekében jelen vagyunk a kivitelezések során és a jogszabályi, szabvány-előírási környezetnek megfelelő felügyeletet biztosítunk. Képviseljük hatósági eljárások során és részt veszünk a műszaki szakértői felülvizsgálatokban.

A folyamatosan változó jogszabályok, szakmai szabványok követése, betartása, a rendeltetésszerű kivitelezés fenntartása, optimalizálása – a tervezett költségvetések figyelembevétele mellett – rendkívül nagy kihívást jelentő, felelősségteljes feladat. Ennek érdekében munkatársaink műszaki ismereteit, szaktudását képzések révén folyamatosan fejlesztjük.

Az elektromos rendszerek először mindig a „tervasztalon” születnek meg. Hogy a valóságban is olyanok legyenek, mint amilyennek megtervezték azokat, a gondos kivitelezői munka mellett a műszaki felügyeletünk ad garanciát.

Figyelemmel kísérjük a jóváhagyott kivitelezési tervben szereplő műszaki paraméterek alakulását. Az attól való eltérés esetén beavatkozunk az előírt minőségű anyag használata, illetve folyamat megvalósulása érdekében.

Vállaljuk elektronikus építési napló vezetését, segítséget nyújtunk a megnyitásában és munkaterület átadás-átvételében. Részt veszünk a napi és eseti bejegyzések kezelésében, illetve a helyszíni egyeztetésekben is, megkönnyítve ezzel az építtetők és kivitelezők munkáját. Követve a jogszabály változását folyamatosan friss információk alapján rögzítjük a bejegyzéseket, dokumentumokat.

A műszaki felügyeleti tevékenységet előírhatja

  • törvény, jogszabály, rendelet;
  • beruházáshoz hitelt nyújtó bank;
  • beruházó.

A fentiek közül Önt mi motiválja, hogy felügyeltessen egy beruházást?

Ha minket hív, nyugodtan bízhat a kivitelezői munka jó minőségében.